Struckmannparken 25. maj 2017

Der samles kræfter...

inden tovværket kommer frem. Tovtrækningskonkurrencerne er dagens traditionsrige udfordring.

Lykken er..

at vinde alle tre konkurrencer og få tre langtursflag med hjem.

Der slides og slæbes