Færdighedskrav

Færdighedskrav og forventninger til klubbens medlemmer

  • At dyrke rosport stiller en række krav til dine færdigheder. Den nødvendige viden om roteknik, kommandoer, samt adfærd og bevægelse i en robåd læres på roskolen, hvor du vil blive undervist af klubbens instruktører. (Om roskolen se mere her). Vores ønske er at sikre, at roskolen bliver en succes for både det nye medlem og for klubben. Derfor stiller vi nogle krav til dine grundlæggende færdigheder.
  • For at kunne lære at ro skal du have fuld mobilitet i knæ, ryg og arme, dels for at kunne lære rotaget, dels fordi du ubesværet skal kunne bevæge dig op og ned samt rundt i båden, når der skiftes plads ude på vandet.
  • Vi forventer ikke, at du er topatlet, men at du er i form til at være i jævn fysisk aktivitet i ca. 30 min ad gangen uden pause.
  • En naturlig tilgang til vand er en god ting, når man færdes på havet. Roning er ikke forenelig med vandskræk, og visse svømmefærdigheder er af sikkerhedsmæssige grunde nødvendige. Derfor skal du ved roskolens start aflevere et svømmebevis, der viser, at du kan svømme 600 meter uden hvil, samt at du kan træde vande. Svømmebeviset kan fås i svømmehaller, og må højst være ét år gammelt
  • Ønsker du efter flere års pause at genoptage roningen, vil Instruktionsrochefen vurdere, om det er en idé at genopfriske roningen på roskolen. Der aftales en individuel prøvetur.
  • Du må være indstillet på at acceptere et hierarki ombord. Styrmandens kommandoer er ikke til diskussion, selv om de bliver givet i en venlig og rar tone. Det er et spørgsmål om alles sikkerhed, at man accepterer, at der er nogen, der bestemmer. Mange spørgsmål undervejs bliver afgjort efter en god snak mellem turens deltagere, men en gang imellem skærer styrmanden igennem.
  • Hellerup Roklub er en forening og alt arbejde i klubben udføres på frivillig, ulønnet basis. Vi forventer derfor, at medlemmerne viser et engagement og yder en indsats for klublivet. Klublivet er både roningen, vedligeholdelse af materiel og det sociale samvær i klubben. Vi hjælpes ad med alle praktiske gøremål både til hverdag og til fest.