Venteliste og tilmelding

Hellerup Roklubs Vinterbad har 590 vinterbadere og 350 roklubmedlemmer, i alt 850 brugere.

Vi er desværre endnu ikke klar med vores nye gebyrsystem. Der vil komme en  meddelelse i nyhedsfeedet på hjemmesidens forside.

Fra september 2023 opkræves et årligt gebyr for at stå på ventelisten til badstuen. Tilmeldte, som har betalt 200 kr. i tilmeldingsgebyr i 2023, vil først blive opkrævet i 2024.

Gebyr for vinterbadere

Gebyret for en sæson er pr. 1. januar 2023 1.000,00 kr. årligt, som betales 01.07. Gebyret er vedtægtsmæssigt fastsat på roklubbens ordinære generalforsamling til 1/3 af kontingentet for aktive roklubmedlemmer.

Hvert bruger kan per sæson medtage en gæst to gange mod gæstebetaling på 50 kr., der betales via MobilePay 43753 (OBS! Må ikke bruges til årsgebyrbetaling) eller alternativt lægges i en kuvert i postkassen i skabet ved indgangen til saunaen. Skriv navn på bruger og gæst samt dato og klokkeslæt på en kuvert, før gæsten tages med ind i saunaen.

Hvem kan blive vinterbader

Badstuen må kun benyttes af brugere, der er fyldt 15 år. Det er dog tilladt at medbringe børn af egen familie på lørdage og søndage i tidsrummet kl. 12:00-14:00.

Bortkomne nøgler

Bortkomne nøglebrikker kan erstattes ved at indbetale 200 kr. på Nordea konto nr. 0111-7557 951150 og sende en e-mail til noegler@hellerup-roklub.dk.