Venteliste og tilmelding

Hellerup Roklubs Vinterbad har 575 vinterbadere og 360 roklubmedlemmer, i alt 935 brugere. 

Fra september 2023 opkræves et årligt gebyr på kr. 150,00 for at stå på ventelisten til badstuen. 

Der er flere års ventetid.  I 2023 var det ca 6 år.

Klik her for tilmelde dig til ventelisten.

Gebyr for vinterbadere

Gebyret er vedtægtsmæssigt fastsat på roklubbens ordinære generalforsamling til 1/3 af kontingentet for aktive roklubmedlemmer.  Gebyret betales årligt 01.07 og i 2024 vil det være kr. 1.150,00.

Hvem kan blive vinterbader

Badstuen må kun benyttes af brugere, der er fyldt 15 år.   Der kan læses mere under "Medlemsbetingelser”