Venteliste og indmeldelse

Hellerup Roklubs Vinterbad har 500 badstuemedlemmer og 350 roklubmedlemmer, i alt 850 medlemmer.

Kontingent

Kontingent for en sæson er i øjeblikket 833 kr. samt et indmeldelsesgebyr på 200 kr. for vinterbademedlemmer. Kontingentet er vedtægtsmæssigt fastsat på roklubbens ordinære generalforsamling til 1/3 af kontingentet for aktive roklubmedlemmer.

Hvert medlem kan per sæson medtage en gæst to gange mod gæstebetaling på 50 kr., der overføres via MobilePay 43753 eller alternativt lægges i en kuvert i postkassen i skabet ved indgangen til saunaen. Skriv navn på medlem og gæst samt dato og klokkeslæt på en kuvert, før gæsten tages med ind i saunaen.

Hvem kan blive medlem

Badstuen må kun benyttes af medlemmer, der er fyldt 15 år. Det er dog tilladt at medbringe børn af egen familie på lørdage og søndage i tidsrummet kl. 12:00-14:00.

Bortkomne nøgler

Bortkomne nøglekort kan erstattes ved at indbetale 100 kr. på Nordea konto nr. 0111-7557 951150 og sende en e-mail til badstue@hellerup-roklub.dk.