Venteliste og indmeldelse

Hellerup Roklubs Vinterbad har 500 vinterbademedlemmer og 350 roklubmedlemmer, i alt 850 medlemmer.

Online indmeldelse

Vær opmærksom på, at der opkræves et ventelistegebyr på 100,- ved registrering til Vinterbadstuen.

Gebyr for vinterbademedlemmer

Gebyret for en sæson er pr. 1. januar 2022 967,00 kr. årligt, som betales 01.07. desuden betales et indmeldelsesgebyr på 200 kr. for vinterbademedlemmer. Gebyret er vedtægtsmæssigt fastsat på roklubbens ordinære generalforsamling til 1/3 af kontingentet for aktive roklubmedlemmer.

Hvert medlem kan per sæson medtage en gæst to gange mod gæstebetaling på 50 kr., der overføres via MobilePay 43753 (OBS! Må ikke bruges til årsgebyrbetaling) eller alternativt lægges i en kuvert i postkassen i skabet ved indgangen til saunaen. Skriv navn på medlem og gæst samt dato og klokkeslæt på en kuvert, før gæsten tages med ind i saunaen.

Hvem kan blive medlem

Badstuen må kun benyttes af medlemmer, der er fyldt 15 år. Det er dog tilladt at medbringe børn af egen familie på lørdage og søndage i tidsrummet kl. 12:00-14:00.

Bortkomne nøgler

Bortkomne nøglebrikker kan erstattes ved at indbetale 100 kr. på Nordea konto nr. 0111-7557 951150 og sende en e-mail til badstue@hellerup-roklub.dk.