Venteliste og tilmelding

Hellerup Roklubs Vinterbad har 590 vinterbadere og 350 roklubmedlemmer, i alt 850 brugere.

Online tilmelding

Vær opmærksom på, at der opkræves et ventelistegebyr på 200,- ved tilmelding til Vinterbadstuen.

Gebyr for vinterbadere

Gebyret for en sæson er pr. 1. januar 2023 1.000,00 kr. årligt, som betales 01.07. desuden betales et tilmeldingsgebyr på 200 kr. for vinterbadere. Gebyret er vedtægtsmæssigt fastsat på roklubbens ordinære generalforsamling til 1/3 af kontingentet for aktive roklubmedlemmer.

Hvert bruger kan per sæson medtage en gæst to gange mod gæstebetaling på 50 kr., der betales via MobilePay 43753 (OBS! Må ikke bruges til årsgebyrbetaling) eller alternativt lægges i en kuvert i postkassen i skabet ved indgangen til saunaen. Skriv navn på bruger og gæst samt dato og klokkeslæt på en kuvert, før gæsten tages med ind i saunaen.

Hvem kan blive vinterbader

Badstuen må kun benyttes af brugere, der er fyldt 15 år. Det er dog tilladt at medbringe børn af egen familie på lørdage og søndage i tidsrummet kl. 12:00-14:00.

Bortkomne nøgler

Bortkomne nøglebrikker kan erstattes ved at indbetale 200 kr. på Nordea konto nr. 0111-7557 951150 og sende en e-mail til noegle@hellerup-roklub.dk.