Organisation

Bestyrelse og Udvalg

HR ledes af en bestyrelse samt en række udvalg. Udvalgene tager sig af drift, organisering og udvikling af alle klubbens områder. Bestyrelsens roller er støtte til udvalgene, koordinering og strategiske beslutninger.

Vælg menupunkt "Udvalg" i den blå bjælke for at besøge bestyrelsens og udvalgenes sider.

Udvalg

Vælg menupunkt "Udvalg" i den blå bjælke for at besøge de enkelte udvalgs sider.

Administrationsudvalg
Opgaver: Administration af klubbens medlemmer og regnskaber.

Aktivitetsudvalg
Opgaver: Alle sportslige og sociale aktiviteter på land og på vand for alle bådtyper

Badstueudvalg
Opgaver: Styrer livet i badstuen. (Driften varetages af Husudvalget).

Husudvalg - Faciliteter/Inventar
Opgaver: Al drift, udvikling og anskaffelser vedrørende Klubhus, Badstue, Broer, Havn og Palladium/Fremtidsaspekter

Kommunikation & IT udvalg
Opgaver: Administrerer, udvikler og vedligeholder klubbens IT

Køkkenudvalg
Opgaver: Organiserer driften af køkkenet og onsdagsspisningerne

Materieludvalg
Opgaver: Al vedligeholdelse og anskaffelser af romateriel, transportudstyr og sikkerhedsudstyr

Uddannelses- og Instruktionsudvalg
Opgaver: Al Instruktion og undervisning internt og eksternt

Mål for klubbens organisation:

  • Højne integrationen mellem klubbens hjørner gennem ind dragelse af mange i arbejdet
  • Åbenhed for nye, for dermed at bidrage til integrationen
  • Højne kvaliteten i alle sammenhænge
  • Sikre fleksibilitet i arbejdsgangene i udvalgene gennem selvforvaltning – ingen topstyring
  • Søge effektiv koordinering mellem klubbens forskellige aktiviteter, både de sportslige, de sociale og de driftsagtige
  • Styregrupper etableres efter behov med henblik på koordinering og fordeling af arbejdet i de enkelt udvalg
  • Tænketanke, permanente eller ad-hoc, tænkes at koeksistere med udvalgene
  • Økonomi styres af kutyme og sund fornuft. Anskaffelser, som er indlysende i forhold til de opgaver, der skal løses, foretages uden videre af udvalget. Anden anskaffelse besluttes af bestyrelseskontakt eller af bestyrelsen
Medlemsmøder vil bliver afholdt, med henblik på idégenerering og inddragelse