Roskolen

Hellerup Roklub afvikler et roskoleforløb i april/maj måned.  Roskolen består af en weekend i klubben og efterfølgende rotræning to aftener om ugen i 3-4 uger. Roskoleforløbet bliver almindeligvis besat fra klubbens venteliste.

Efter gennemført roskole får du tilknyttet en ro-mentor. Din mentor er et erfarent klubmedlem, som vil guide dig gennem klubbens mange aktivitetstilbud både til lands og til vands.

I roskoleforløbet bliver du orienteret om regler og sikkerhedsbestemmelser omkring roning og selve robåden. Derefter bliver rotagets opbygning gennemgået og indlært, hvorefter man begynder at indarbejde rutinerne på vandet. Det er ikke helt så simpelt, som det ser ud, men det kan sagtens læres.

For at komme på venteliste til vores roskole skal du åbne en ansøgningsformular, som du udfylder og sender. Formularen kan kun indsendes elektronisk. Du vil derefter blive kontaktet af klubbens kontingentkasserer.

Den 16. marts 2017 startede nogle af årets kaniner med et solidt tag i kæden under Johnny B, Jesper P og Karins kyndige vejledning.

Har man talent for det, er lidt heftig roning i en toer-slide bare sagen. Man får en klar fornemmelse af værdien af at holde takten.

Hvad kan man ikke få ud af lidt træ og et par skruer

Et roergometer er sådan set en romaskine, som har fået åren ombyttet med et kædetrukket blæserhjul. Hvis man nu bakker udviklingen lidt og forsyner roergometret med en åregang (svirvel) og en åre, så har man sådan set en romaskine igen. Erik (kanin og ingeniør) hjælper Anders (materielforvalter og ingeniør) med testroning af hans nyudviklede maskine i beta-version.

Klubhåndbogen

værktøjet for enhver, der vil vide mere om Hellerup Roklub og roning.
Kan hentes her (pdf 1,4 MB)