Roskolen

Leder af roskolen er Lone Dawe.

Hellerup Roklub afvikler et roskoleforløb, som er designet til at sikre, at du lærer basale rofærdigheder, og det nødvendige omkring sikkerhed i forbindelse med roning. Når du har gennemført roskolen er det lidt lige som et kørekort. Rutine og kompetence fås ved at fastholde roningen.

Roskoleforløbet indledes i januar måned, hvor vi på baggrund af vores venteliste udvælger årets deltagere til en optagelsesevent. På optagelseseventen får du lejlighed til at afprøve dine fysiske færdigheder i roklubbens ergometre/romaskiner og ved øvelser i øvrigt.

I marts måned er roskolen indendørs med 4 obligatoriske træningsaftener. Her vil du få træning i rotag, bådindretning og basal sikkerhed på vandet. Fra april kommer du på vandet og indleder træningen sammen med roskolens trænere, der alle er uddannede, frivillige fra klubben. Du skal regne med, at du fra april til den endelige frigivelse (senest 15. maj) skal afsætte to træninger på vandet om ugen.

Efter gennemført roskole begynder dit roliv, og du kan indgå i klubbens mange åbne tilbud til alle roere. Vi har også særlige tilbud for nye roere.

For at komme på venteliste til vores roskole skal du åbne en ansøgningsformular, som du udfylder og sender. Formularen kan kun indsendes elektronisk. Du vil derefter blive kontaktet af klubbens kontingentkasserer.

Den 16. marts 2017 startede nogle af årets kaniner med et solidt tag i kæden under Johnny B, Jesper P og Karins kyndige vejledning.

Har man talent for det, er lidt heftig roning i en toer-slide bare sagen. Man får en klar fornemmelse af værdien af at holde takten.

Hvad kan man ikke få ud af lidt træ og et par skruer

Et roergometer er sådan set en romaskine, som har fået åren ombyttet med et kædetrukket blæserhjul. Hvis man nu bakker udviklingen lidt og forsyner roergometret med en åregang (svirvel) og en åre, så har man sådan set en romaskine igen. Erik (kanin og ingeniør) hjælper Anders (materielforvalter og ingeniør) med testroning af hans nyudviklede maskine i beta-version.

Klubhåndbogen

værktøjet for enhver, der vil vide mere om Hellerup Roklub og roning.
Kan hentes her (pdf 1,4 MB)