Robåd

Vi har et ønske i bestyrelsen om at højne rokvaliteten generelt og samtidig forsøge bedre at imødekomme medlemmernes individuelle ønsker til, hvilken form for roning den enkelte foretrækker.
Vi har derfor lavet tre kategorier:

 1. Høj Puls/Teknikroning
  Focus på kondition og roteknik.
  Mål: At få sved på panden.
  Medbring evt. træningsprogram
 2. Motionsroning
  Kombination af motion og socialt samvær.
  Turens længde tilpasses holdet.
  Instruktion
 3. Instruktion/sculler/kajak
  Her samles de, der har særlige behov
  eller som endnu ikke er frigivet.

De dage, der er styrmandsvagt, vil denne efter bedste evne prøve at sammensætte holdene, så alle kommer på vandet og flest mulig får opfyldt deres ønske til kategori. Der er på pulten i roklubben opstillet tre bakker, hvor man så kan placere sit rokort efter ønske.

Husk at lægge dit rokort i en af bakkerne samt at respektere i hvilken bakke, andre roerne har lagt deres rokort. Selvfølgelig - hvis det ikke går op med bådene, kan det være nødvendigt for styrmandsvagten at spørge roerne, om de vil over på en anden kategori for, at alle kan komme på vandet.

Vi ror i Hellerup Roklub tidligt og sent, kort og lang samt hurtigt og langsomt. Det er bare om at dukke op på rette tidspunkt og sige til.

Entringsprøve for scullerroere

For at blive frigivet som scullerroer skal man kunne entre sculleren fra vandet uden hjælp af nogen art.
Som billederne til højre viser, kan det gøre ganske elegant.