Fundraising

Vi mangler ikke penge som sådan, men...

skal vi gennemføre vores drøm om et nyt klubhus, bliver der brug for flere, end vi lige har til rådighed.
Hvis du bruger 2½ minut på at se denne YouTube video, kan du se, hvad vi laver og hvad vi ønsker os.
Ønsker i den størrelsesorden kræver håndsrækninger fra mange sider, så hvadenten du er fond, firma eller privatperson, vil dit bidrag blive modtaget med glæde.