Vedtægter

Hellerup Roklubs vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 2019
kan downloades som pdf-fil her:

Hellerup Roklubs vedtægter