Vedtægter

Hellerup Roklubs vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 7. september 2022
kan downloades som pdf-fil her:

Hellerup Roklubs vedtægter