Aareknuden

"Aareknuden" - Hellerup Roklubs støtteforening

Alle sportsklubber med respekt for sig selv har en støtteforening, så i 1945 var der en kreds af medlemmer, som havde været med længe, som indkaldte til stiftende generalforsamling og "AAREKNUDEN" var en realitet. Foreningen blev dog stiftet som "Gamle Hellerup Roere" - G.H.R., men hurtigt lå det fast, at "AAREKNUDEN" skulle være navnet. Det har så siden været til diskussion, specielt efter det blev muligt at optage kvinder. Der er til dato hverken fundet et flertal mod navnet eller et mere retvisende navn.

Foreningens formål har altid været at holde sammen på nuværende og tidligere aktive Hellerup roere og at støtte H.R. økonomisk.
I de første mange år var der tradition for at servere gule ærter eller skipperlabskovs og få øl og snaps efterfulgt af kaffe med cognac. Sidstnævnte blev pr tradition givet af de medlemmer, der i årets løb havde haft rund fødselsdag. Den sidste tradition har overlevet, mens maden de senere år er blevet mere ernæringsrigtig og serveres som tag-selv bord.
Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokaler.

Ud over generalforsamlingen har man ofte afholdt yderligere et arrangement, som kunne være bankospil eller en omgang bowling. I 1995 tog man med lejet bus til "Skovhuset" og fik helstegt pattegris og i 2005 var "knuderne" en tur på Middelgrunden.

Den økonomiske hjælp til klubben har ofte været i form af en ny robåd ved jubilæer og 75 års jubilæet var heller ingen undtagelse: Der lå en splinterny 2-årers inrigger klar til dåb den 2.april 2006, som gave fra AAREKNUDEN. I de mellemliggende år har man støttet med penge til traileranskaffelse, emfang i køkken og lignende gode formål.
Foreningens medlemsantal har altid været meget stabilt omkrig 80 - 100 medlemmer.

En anden skelsættende begivenhed blev generalforsamlingen den 7. september 2000. Her blev forslaget om adgang for kvinder til AAREKNUDEN vedtaget med 25 stemmer ud af 29 mulige. AAREKNUDEN måtte i lighed med roklubben også gennem en holdningsændring, idet samme forslag i 1997 var blevet forkastet med 20 stemmer imod og 18 for.

Medlemskontingentet udgør p.t. kr. 220,- om året, men man er selvfølgelig velkommen til at runde op. Hvis du er interesseret i at støtte roklubben lidt ekstra og har været aktiv i H.R., kan du kontakte en af nedennævnte for indmeldelse. Vi glæder os til at høre fra dig!

Anne Marie Loff
Birthe Bak Andersen
Uffe Nikolajsen (kasserer)
Henrik V. Larsen (formand) - mobil 2634 8080

Donationer fra knuderne