Klubben

Hellerup Roklub ligger i Hellerup Havn ved kanten af det dejlige Øresund. Klubben har 350 aktive romedlemmer og et dynamisk sportsligt og socialt klubliv. Klubben tilbyder sine medlemmer roning i en række bådtyper: inriggere, scullere, gig- og coastalbåde. Klubbens medlemmer har endvidere mulighed for at supplere deres ”baglænsroning” med ture i klubbens tur- og havkajakker.

Langt de fleste roere i HR lægger vægt på motionsroning på forskellige niveauer. Klubben arrangerer de fleste af ugens dage åbne roaktiviteter, hvor medlemmerne på tværs af klubben har mulighed for uden forudgående aftale at komme ud at ro. Roning er holdsport for individualister, og du skal være indstillet på, at en åben tur er på mellem 10 og 30 km og varer 1- 4 timer.

En del af klubbens medlemmer dyrker også forskellige former for kaproning. I SPP turneringen (Sved På Panden), hvor roklubber i 8 løb hen over sæsonen dyster med hinanden, deltager 4-5 både fra HR. Klubben har i en årrække været flot placeret i langdistancekapronings-turneringen.

Klubben tilbyder også et rigt socialt liv, som bl.a. omfatter fællesspisning hver onsdag året rundt.

Rosæsonen indledes i april og slutter i oktober. Den daglige roning foregår med udgangspunkt i Hellerup Havn helt op til Rungsted Havn i Nord til Slusen i Københavns Havn i Syd. I godt vejr er det muligt at ro ud til Middelgrunden, eller endnu længere via Flakfortet til Saltholm. Klubben arrangerer også længere medlemsture rundt i Danmark og til udlandet.

For alle bådtyper gælder det, at vi lægger vægt på, at vores medlemmer har gode rokompetencer. Klubben tilbyder et omfattede uddannelsesforløb tilpasset alle bådtyper. Roning i HR begynder for langt de fleste med et såkaldt ”kanin” kursus, hvor roere undervises bl.a. i basal roteknik og sikkerhed i forbindelse med roning i inriggere. Klubben videreuddanner frigivne roere til at kunne tage ansvaret for en båd i klubbens rofarvand: A og B Styrmænd. Der er også mulighed for at blive langtursstyrmand, dvs. retten til at lede ture og være styrmand uden for klubbens rofarvand. Fra 2016 kan medlemmer af Hellerup Roklub også erhverve kajakbevis (IPP 2) i regi af klubben.

I HR lægger vi vægt på at bruge vintermånederne til at holde formen ved lige, så vi er klar til at gå på vandet i april måned. Der udbydes ugentligt ca. 10-12 rospinningshold samt gymnastik og yoga hold – alt sammen med uddannede instruktører. Klubbens træningssal, der nok har byens bedste udsigt over Øresund, er udstyret med mange typer af træningsmaskiner, vægttræningsudstyr og roergometre. Endelig er der i regi af klubben mulighed for svømning i Kildeskovshallen.

En væsentlig aktivitet i klubben om vinteren er vedligeholdelse af klubbens mange smukke både. Sommerens slid og skader skal udbedres, og vi er i klubbens gode værksted fælles om arbejdet med vask, slibning og lakering – altid med støtte af en uddannet bådansvarlig. 

Du kan komme og gå i klubben som det passer dig, og som aktivt medlem har du fri adgang til alle klubbens faciliteter - robåde, klublokale, træningsudstyr, bad/sauna, sommerhus mv. Det eneste du selv skal bekoste er passende ro/træningstøj.