Tilmelding til Hellerup Roklubs roskole

Leder af roskolen er Lone Dawe.

Hellerup Roklub afvikler et roskoleforløb i april/maj måned.  Roskolen består af en weekend i klubben og efterfølgende rotræning to aftener om ugen i 3-4 uger. Roskoleforløbet bliver almindeligvis besat fra klubbens venteliste.

Efter gennemført roskole får du tilknyttet en ro-mentor. Din mentor er et erfarent klubmedlem, som vil guide dig gennem klubbens mange aktivitetstilbud både til lands og til vands.

I roskoleforløbet bliver du orienteret om regler og sikkerhedsbestemmelser omkring roning og selve robåden. Derefter bliver rotagets opbygning gennemgået og indlært, hvorefter man begynder at indarbejde rutinerne på vandet. Det er ikke helt så simpelt, som det ser ud, men det kan sagtens læres.

For at komme på venteliste til vores roskole skal du åbne en ansøgningsformular, som du udfylder og sender. Formularen kan kun indsendes elektronisk. Du vil derefter blive kontaktet af klubbens kontingentkasserer.

I båden for første gang - stille og roligt.