Priser

Hellerup Roklub ejer egne lokaler, som ligger på Gentofte kommunes grund. Vi modtager i et vist omfang støtte til lokalerne af Gentofte Kommune.  Desuden varetager kommunen vedligeholdelse af bådeplads og -bro. De øvrige driftsomkostninger dækkes af klubbens medlemmer gennem kontingentbetaling, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Klubben er pt. Ikke støttet af sponsorer.

Priser pr. 1. januar 2024

Kontingentsatser:
- Senior, over 24 år: kr. 3.450,00 årligt (kr.1.725,00 pr. halvår - 01.01. og 01.07.)
- Ungdom 19-24 år: kr. 1.725,00 årligt (kr. 431,25 pr. kvartal - 01.01., 01.04., 01.07., 01.10.)
- Junior 12-18 år: kr. 860,00 årligt (kr. 215,00 pr. kvartal - 01.01., 01.04., 01.07., 01.10.)
- Passivt medlem (gælder kun for roklubbens medlemmer): kr. 345,00 årligt og betales 01.01.

Overgang fra ro-medlemskab til badstue-medlemskab:
-
Efter 5 års medlemskab som roer, kan overgang til badstue-medlemskab finde sted ved en badstue- sæsonstart

Gebyrer:
Indmeldelsesgebyr: kr. 400,00
Roskolegebyr: kr. 300,00
Rykkergebyr ved manglende betaling: kr. 100,00
Ventelistegebyr badstue: kr. 150,00 årligt (betales 01.09.)
Årsgebyr Vinterbad: kr. 1.150,00 årligt (betales 01.07.)
Gæstebetaling badstue: kr. 60,00
Erstatningsnøglebrik: kr. 200

Kontakt vedr. medlemskab og kontingent e-mail: kontingent@hellerup-roklub.dk

Omklædningsrum/skabe:
Lejeskabene er klar til brug. Ønsker du at leje et skab i et af omklædningsrummene, kan det gøres på denne portal: https://booking.mylocker.dk/bestil/hellerup-roklub/

Betaling
Har du ubetalte regninger i systemet? Det ser du her:
Du starter med at logge ind på hjemmsiden.

Derefter åbner du menuen, som ligger under din profil:

I menuen er der adgang til alt, hvad der vedrører kontingent og betaling mm.

Kontingenter mm. betales med Dankort via MemberLink.
Hvis denne betalingsmåde er helt umulig, kan dette bankkontonummer undtagelsesvis benyttes: Nordea, 0111 8300039074 (Husk at oplyse navn og fakturanummer!) Send også underretning til kontingentkassereren (kontinget@hellerup-roklub.dk)!

Bæredygtig ældrepolitik i Hellerup Roklub

Bæredygtigheden består bl.a. i, at Hellerup Roklub tilbyder ældre, der ikke længere kan ro på vandet, et fortsat tilhørsforhold til roklubbens øvrige aktiviteter. Så som træning i fitnesslokalet, havbad/sauna og deltagelse i sociale aktiviteter.

Det betyder, at det enkelte medlem kan bevare sin fysiske, psykiske og sociale livskvalitet i relation til klubben. Kontingentet er uændret.