Kontingenter

Hellerup Roklub ejer egne lokaler, som ligger på Gentofte kommunes grund. Vi modtager i et vist omfang støtte til lokalerne af Gentofte Kommune.  Desuden varetager kommunen vedligeholdelse af bådeplads og -bro. De øvrige driftsomkostninger dækkes af klubbens medlemmer gennem kontingentbetaling, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Klubben er pt. Ikke støttet af sponsorer.

Priser pr. 1. januar 2023

Kontingentsatser:
- Senior, over 24 år: kr. 3.000,00 årligt (kr.1.500,00 pr. halvår - 01.01 og 01.07)
- Ungdom 19-24 år: kr. 1.500,00 årligt (kr. 375,00 pr. kvartal - 01.01, 01.04, 01.07, 01.10)
- Junior 12-18 år: kr. 750,00 årligt (kr. 187,50 pr. kvartal - 01.01, 01.04, 01.07, 01.10)
- Årsgebyr Vinterbad: kr. 1.000,00 årligt betales 01.07
- Passivt medlem (gælder kun for roklubbens medlemmer): kr. 300,00 årligt og betales 01.01

Overgang fra ro-medlemskab til badstue-medlemskab:
-
Efter 5 års medlemskab som roer, kan overgang til badstue-medlemskab finde sted ved en badstue- sæsonstart

Gebyrer:
Indmeldelsesgebyr: kr. 400,00
Roskolegebyr: kr. 300,00
Rykkergebyr ved manglende betaling: kr.100,00
Leje af skab: kr. 200,00
Ventelistegebyr badstue: kr. 200
Gæstebetaling badstue: kr. 60,00
Erstatningsnøglebrik: kr. 200

Kontakt vedr. medlemskab og kontingent e-mail: kontingent@hellerup-roklub.dk

Omklædningsrum/skabe:
(Er ikke tilgængeligt, før byggeriet er færdigt.)
Vores omklædningsrum indeholder en del skabe til opbevaring af personlige ejendele. Hvis du gerne vil have et skab, skal du henvende dig til husforvalteren.
Prisen er kr. 200 om året.

Kontakt vedr. skabe e-mail: husforvaltning@hellerup-roklub.dk

Betaling

Kontingenter mm. betales med Dankort via MemberLink. Hvis denne betalingsmåde er umulig, kan dette bankkontonummer undtagelsesvis benyttes: Nordea, 0111 8300039074 (Husk at oplyse navn og fakturanummer!)

Bæredygtig ældrepolitik i Hellerup Roklub

Bæredygtigheden består bl.a. i, at Hellerup Roklub tilbyder ældre, der ikke længere kan ro på vandet, et fortsat tilhørsforhold til roklubbens øvrige aktiviteter. Så som træning i fitnesslokalet, havbad/sauna og deltagelse i sociale aktiviteter.

Det betyder, at det enkelte medlem kan bevare sin fysiske, psykiske og sociale livskvalitet i relation til klubben. Kontingentet er uændret.