Fitness

Førstesalen er indrettet til fysisk træning for klubbens medlemmer. Vi synes i aktivitetsudvalget, at vi har fået et godt træningslokale med en beliggenhed, der slår de fleste i byen. Vi håber, at mange medlemmer vil benytte faciliteterne.

Lokalet er indrettet til at dække ro-relevant træning og alm. generel styrketræning. Valget af udstyr er styret af disse formål og respekten for den eksisterende størrelse af lokalet. Særligt udstyr til genoptræning, bodybuilding og specialtræning er der ikke plads til.

Men vi hører meget gerne ønsker, der udspringer af erfaringer i lokalet. Alle henvendelser til fitness@hellerup-roklub.dk går direkte til aktivitetsudvalget.

Der er opslået et reglement for anvendelse af lokalet, men generelt er det ligesom alt andet klubudstyr helt afhængigt af fornuftigt brug.

Sikkerhed:
Sørg altid for at varme op og bruge maskinerne efter hensigten.

Defekter:
Du må ikke bruge en maskine, der har tegn på defekter. Indberet straks til fitness@hellerup-roklub.dk, hvis du støder på noget, der virker forkert. Maskiner er generelt meget sikre, men selvfølgelig skal mekanik med store belastninger håndteres med respekt.

Oprydning:
Der skal altid ryddes op efter brug. Maskiner og udstyr skal på plads. Vægtskiver afmonteres fra stænger og lægges på plads. Måtter og håndvægte på plads. Maskiner tørres af, så de er rene (polstringerne skal ikke tørres med sprit, da det ødelægger polstringen).

Træningsprogrammer
Der ligger plancher i lokalet om formål og korrekt brug af hver enkelt maskine. Desuden har nogle brugere oparbejdet en erfaring i anvendelsen af maskinerne. Disse personer stiller sig i et vist omfang til rådighed for hjælp til træning.

Der er udarbejdet nogle standardprogrammer, der kan anvendes til struktureret træning. Programmerne, som er markeret med farverne GRØN, GUL og RØD efter sværhedsgrad, finder du i en sort kasse på hylden over musikanlægget.

Vi håber fra aktivitetsudvalget, at lokalet vil blive anvendt af mange medlemmer og hører gerne fra jer om lokalets funktion.


 

Reglement for Hellerup Roklubs Fitnessrum

Generelt

 • Fitnessrummets udstyr er forbeholdt aktive medlemmer af Hellerup Roklub.
 • Et aktivt medlem kan 2 gange om året medbringe én gæst, forudsat at der er plads på det pågældende tidspunkt. Gæsten må ikke tilmeldes ergometerhold.

Træning og instruktion

 • Al træning samt brug af maskiner sker på eget ansvar
 • Anvisninger fra instruktører samt maskininstruktioner skal altid følges
 • Det anbefales at modtage instruktion

Brug af lokaler og udstyr

 • Børn under 15 år, må kun benytte styrketræningsudstyret, hvis mindst en af forældrene er aktivt medlem. Forældre eller godkendt instruktør skal være sammen med barnet, med mindre dette er frigivet af roklubben til, at benytte udstyret.
 • Træningshold, (f.eks. høj puls, spinning i ergometermaskiner) der modtager instruktion, har fortrinsret i træningslokalet (dvs. andre kan træne i lokalet, men uden at "forstyrre" holdet, der får instruktion)
 • Vis hensyn ved brug af musikanlæg og TV
 • Afsprit håndtag, skinne og sæde på ergometerne efter brug. Og håndtaget sættes længst frem mod krydset.
 • Aftør sved fra alle andre maskiner med rent papir. Brug et håndklæde, hvis du sveder meget under træning.
 • Der skal altid ryddes op efter brug. Maskiner og udstyr skal på plads. Vægtskiver afmonteres fra stænger og lægges på plads. Måtter og håndvægte på plads. Maskiner tørres af, så de er rene (polstringerne skal ikke tørres med sprit, da det ødelægger polstringen).
 • Defekte maskiner og udstyr må ikke bruges. Indberet straks defekten med nummer eller bogstav på maskinen via fitness@hellerup-roklub.dk til aktivitetsudvalget.
 • Ergometerroning kan naturligvis også dyrkes, uden man er tilmeldt et hold. Det kan gøres udenfor de tider, der er afsat til undervisning. Husk, der står to ergometre i mellemrummet i stueplan, du kan benytte, når der er hold.
 • De to ergometer i mellemrummet i stueplan må ikke flyttes op på 1 salen.
 • Det opstillede fjernsyn er indstillet med fast undertekst og lukket for lyd.  Der må kun åbnes op for lyden, hvis det ikke generer andre medlemmer, og der ikke samtidig spilles musik.

Vedtaget af bestyrelsen den 13. Januar 2015.