Info om medlemskab

Henter billeder...

Hellerup Roklub er en meget aktiv sportsklub, der har et rigt foreningsliv og en masse glade og aktive medlemmer. Vi er altid interesseret i at få nye medlemmer, der ønsker at blive en del af- og bidrage til klubbens mange sportslige og sociale arrangementer – og som deler glæden ved motionsaktiviteter på Øresund.

Hellerup Roklub bygger på og drives alene i kraft af medlemmernes bidrag og arbejdsindsats. Det er der en rigtig god pointe i. Medlemmernes frivillige deltagelse i det arbejde, der skal til for at drive klubben, er med til at skabe den velfungerende klub vi har i dag – med en helt særlig klubånd. Som nyt medlem i Hellerup Roklub forventes det af dig, at du har lyst og energi til at bidrage til det fælles videre klubarbejde.

Som aktivt medlem i Hellerup Roklub har du adgang til alle de bådetyper klubben råder over, og som du har kvalificeret dig til, og klubbens fitnessrum har du fri adgang til.  Inkluderet i dit medlemskab er også adgang til klubbens vinterbadstue.

Du kan optages som medlem i klubben, hvis du:

  • gennemfører klubbens roskole, eller
  • overføres fra en anden klub, hvis roskole du har gennemført (prøvetur kan være nødvendigt).

Hertil kommer at du bl.a.:

  • kan svømme 600 meter (skal dokumenteres)
  • er i hæderlig fysisk form
  • adræt nok til at bevæge dig rundt i en robåd

Se den fulde oplistning af færdighedskrav ved klikke her

For at begrænse tiden brugt på administration, økonomi og information, er et medlemskab i HR betinget af, at du (altid) har opdateret dine medlemsinformationer i vores medlemsdatabase med en gyldig e-mailadresse, og at du betaler det halvårlige kontingent med et betalingskort. (bankoverførelse, giro- og kontantindbetalinger accepteres ikke)

Venteliste

Der er for tiden rigtig mange, der er interesseret i at blive medlem af Hellerup Roklub. Lige nu overstiger interessen for medlemskab klubbens kapacitet i vores faciliteter.

Vi har derfor i flere år været nødt til at have ventelister for personer, der søger medlemskab. Vi har flere typer ventelister – ikke mindst fordi der er et begrænset antal pladser på de to årlige roskoler, der afvikles i foråret. Ansøgere til badstuemedlemskab optages på en anden venteliste. En tredje venteliste rummer roere, der allerede ér kvalificerede gennem medlemskab af en anden roklub og som har gennemgået rouddannelse.

September 2018:
Til orientering har Fritidsforvaltningen i Gentofte Kommune anfægtet Hellerup Roklubs overholdelse af Lov om Folkeoplysning. Man mener ikke, at vinterbademedlemmerne har tilstrækkelige demokratiske rettigheder, og beder os derfor overveje en anden organisering, eventuelt som en flerstrenget forening.
Vi er gået i gang med at arbejde på en løsning. Indtil vi har fundet en løsning, optager vi ikke nye medlemmer fra ventelisten

Henter billeder...