Info om medlemskab

Hellerup Roklub er en meget aktiv sportsklub, der har et rigt foreningsliv og en masse glade og aktive medlemmer. Vi er altid interesseret i at få nye medlemmer, der ønsker at blive en del af- og bidrage til klubbens mange sportslige og sociale arrangementer – og som deler glæden ved motionsaktiviteter på Øresund.

Hellerup Roklub bygger på og drives alene i kraft af medlemmernes bidrag og arbejdsindsats. Det er der en rigtig god pointe i. Medlemmernes frivillige deltagelse i det arbejde, der skal til for at drive klubben, er med til at skabe den velfungerende klub vi har i dag – med en helt særlig klubånd. Som nyt medlem i Hellerup Roklub forventes det af dig, at du har lyst og energi til at bidrage til det fælles videre klubarbejde.

Som aktivt medlem i Hellerup Roklub har du adgang til alle de bådetyper klubben råder over, og som du har kvalificeret dig til, og klubbens fitnessrum har du fri adgang til.  Inkluderet i dit medlemskab er også adgang til klubbens vinterbadstue.

Du kan optages som medlem i klubben, hvis du:

  • gennemfører klubbens roskole, eller
  • overføres fra en anden klub, hvis roskole du har gennemført (prøvetur kan være nødvendigt).

Hertil kommer at du bl.a.:

  • kan svømme 600 meter (skal dokumenteres)
  • er i hæderlig fysisk form
  • adræt nok til at bevæge dig rundt i en robåd

Se den fulde oplistning af færdighedskrav ved klikke her

For at begrænse tiden brugt på administration, økonomi og information, er et medlemskab i HR betinget af, at du (altid) har opdateret dine medlemsinformationer i vores medlemsdatabase med en gyldig e-mailadresse, og at du betaler det halvårlige kontingent med et betalingskort. (bankoverførelse, giro- og kontantindbetalinger accepteres ikke)

Venteliste

Der er for tiden rigtig mange, der er interesseret i at blive medlem af Hellerup Roklub. Lige nu overstiger interessen for medlemskab klubbens kapacitet i vores faciliteter.

Vi har derfor i flere år været nødt til at have ventelister for personer, der søger medlemskab. Vi har flere typer ventelister – ikke mindst fordi der er et begrænset antal pladser på de to årlige roskoler, der afvikles i foråret. Ansøgere til badstuemedlemskab optages på en anden venteliste. En tredje venteliste rummer roere, der allerede ér kvalificerede gennem medlemskab af en anden roklub og som har gennemgået rouddannelse.