Venteliste og indmeldelse

Hellerup Roklubs Vinterbad har 500 badstuemedlemmer og 350 roklubmedlemmer, i alt 850 medlemmer. Oktober 2017 er der cirka 5 års ventetid på at blive medlem.

Du kan komme på venteliste ved at skrive en mail til badstue@hellerup-roklub.dk. Skriv dit navn, telefonnummer samt den mailadresse, som du ønsker at blive registreret på. Al kontakt fra Hellerup Roklubs Vinterbad til dig foregår til den e-mailadresse, du har opgivet. Det er dit ansvar, at dine data i systemet altid indeholder en gyldig e-mailadresse, som vi kan kontakte dig på.

Din opskrivning på venteliste træder i kraft, når du har modtaget en bekræftelse. Når Hellerup Roklubs Vinterbad kan optage dig som aktivt medlem, sender vi dig en mail med tilbud om medlemskab samt en kontingentopkrævning.

Kontingent

Kontingent for en sæson er i øjeblikket 817 kr. samt et indmeldelsesgebyr på 200 kr. for vinterbademedlemmer. Kontingentet er vedtægtsmæssigt fastsat på roklubbens ordinære generalforsamling til 1/3 af kontingentet for aktive roklubmedlemmer.

Hvert medlem kan per sæson medtage en gæst to gange mod gæstebetaling på 50 kr., der overføres via MobilePay 43753 eller alternativt lægges i en kuvert i postkassen i skabet ved indgangen til saunaen. Skriv navn på medlem og gæst samt dato og klokkeslæt på en kuvert, før gæsten tages med ind i saunaen.

Hvem kan blive medlem

Badstuen må kun benyttes af medlemmer, der er fyldt 15 år. Det er dog tilladt at medbringe børn af egen familie på lørdage og søndage i tidsrummet kl. 12:00-14:00.

Bortkomne nøgler

Bortkomne nøglekort kan erstattes ved at indbetale 100 kr. på Nordea konto nr. 0111-7557 951150 og sende en e-mail til badstue@hellerup-roklub.dk.